THỜI GIAN LÃNH ĐẠO TRỰC KHOA NAM KHOA CNC&ĐTBB KHOA NỮ KHOA PHCN KHOA TTTE KHOA KHÁM BỆNH
Thứ hai
19/04/2021
BS: Lâm Tứ Trung BS: Lê Q. Long (A) BS: Lê Q. Long (A) BS: Đàm Văn Đức BS: Đàm Văn Đức BS: Đàm Văn Đức BS: Đàm Văn Đức
ĐD: Nguyễn Thị Lài
Phan Thị Yên
Lê Sự
ĐD: Lê Thị Hồng
Lê Văn Nam
Lê Thị Tha
A Phương
ĐD: Nguyễn Hữu Tín
Trần Đức Dũng
Ng.T.Thúy Trang
ĐD: Đặng T. Phương Thảo
Ng. Việt Hoàng
ĐD: Ngô T. D. Hương ĐD: Ng.T.Kim Anh
HL: Dương Thúy Ánh HL: Lê Thị Thu Hiền HL: Ng.T.Minh Dung HL: Ng.T.Minh Dung HL: HL:
Điện Nước:Lưu Đức Dưỡng	0965107456
Bảo vệ:Kiều Văn Hoàng	0935350618
CS2:Lê Đức Hoàng	0905443893
Thứ ba
20/04/2021
BS: Đỗ Văn Thanh Luân BS: Bùi Quốc Dũng BS: Bùi Quốc Dũng BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị
ĐD: Phan Tấn Trung
Ng.T.Kim Tiến
Nguyễn Thị Bình
ĐD: Đỗ Đặng Anh Duy
Ng Phan Hòa
Phạm T.Hoài Thu
Lê Thị Ngọc
ĐD: Dương T.Quỳnh Hương
Nguyễn Văn Tình
Lê Thị Hằng
ĐD: Phan Tr. Hậu
Ng Thúy Nga
ĐD: Bùi Thị Hường ĐD: Trần Thành Tín
HL: Nguyễn Thị Thao HL: Cao Thị Sáu HL: Ng.T.Thu Nga HL: Ng.T.Thu Nga HL: HL:
Điện Nước:Phan Ngọc Tuấn	0906577446
Bảo vệ:Lê Đức Hoàng	0905443893
CS2:Nguyễn Hữu Ân	0905511046
Thứ tư
21/04/2021
BS: Phạm Tú BS: Lại T.Thùy Nga BS: Lại T.Thùy Nga BS: Bùi Hiếu BS: Bùi Hiếu BS: Bùi Hiếu BS: Bùi Hiếu
ĐD: Lưu Văn Anh Thi
Ngô Thị Thơm
Ng Văn Nhân
ĐD: Trần Công Chánh
Đặng T. Xuân Mai
Nguyễn Thị Minh Hiền
Hoàng Minh Hiếu
ĐD: Lê Thị Vân
Phạm Sang
Lê Ngọc Huy
ĐD: Hà Quốc Hưng
Ng.T.Kim Dung
ĐD: Bùi Văn Thanh ĐD: Trần T.Phương Hiếu
HL: Nguyễn Thị Bé HL: Trần T.Hải Hoàng HL: Lê Thị Huyền HL: Lê Thị Huyền HL: HL:
Điện Nước:Lê Văn Toàn	0905251920
Bảo vệ:Nguyễn Hữu Ân	0905511046
CS2:Kiều Văn Hoàng	0935350618
Thứ năm
22/04/2021
BS: Trần Nguyên Ngọc BS: Nguyễn Ngọc Cường BS: Nguyễn Ngọc Cường BS: Lê Văn Tuấn BS: Lê Văn Tuấn BS: Lê Văn Tuấn BS: Lê Văn Tuấn
ĐD: Đặng T.Mỹ Hạnh
Lê Sự
Đặng T.Thanh Tâm
ĐD: Phạm Thị Hòa
Nguyễn T. Ánh Ly
Võ Đại Việt
Lê Thị Kim Hiếu
ĐD: Nguyễn Thị Thương
Nguyễn Hữu Tín
Trần Đức Dũng
ĐD: Ng.T.Kim Nga
Trần Thanh Liêm
ĐD: Bùi Lê Như Thảo ĐD: Ng. T. Kim Loan
HL: Lê Thị Liên HL: Lê Văn Thôi HL: Lê Thị Xuân HL: Lê Thị Xuân HL: HL:
Điện Nước:Võ Như Quốc	093 5909220
Bảo vệ:Kiều Văn Hoàng	0935350618
CS2:Lê Đức Hoàng	0905443893
Thứ sáu
23/04/2021
BS: Nguyễn Hữu Việt BS: Phan Minh Hải BS: Phan Minh Hải BS: Phan Đình Huệ BS: Phan Đình Huệ BS: Phan Đình Huệ BS: Phan Đình Huệ
ĐD: Nguyễn Hữu Trí
Phan Tấn Trung
Phan Thị Yên
ĐD: Lê Thị Hồng
Lê Văn Nam
Lê Thị Tha
A Phương
ĐD: Dương T.Quỳnh Hương
Ng.T.Thúy Trang
Nguyễn Văn Tình
ĐD: Đặng T. Phương Thảo
Ng. Việt Hoàng
ĐD: Ng.T. Ánh Kim ĐD: TrầnT.B. Phương
HL: Dương Thúy Ánh HL: Lê Thị Thu Hiền HL: Ng.T.Minh Dung HL: Ng.T.Minh Dung HL: HL:
Điện Nước:Nguyễn Duy Trung	0905234227
Bảo vệ:Lê Đức Hoàng	0905443893
CS2:Nguyễn Hữu Ân	0905511046
Thứ bảy
24/04/2021
BS: Trần Thị Hải Vân BS: Trần Thiện Thanh BS: Trần Thiện Thanh BS: Nguyễn Cư BS: Nguyễn Cư BS: Nguyễn Cư BS: Nguyễn Cư
ĐD: Nguyễn Thị Lài
Ng Văn Nhân
Nguyễn Thị Bình
ĐD: Đỗ Đặng Anh Duy
Ng Phan Hòa
Phạm T.Hoài Thu
Lê Thị Ngọc
ĐD: Phạm Sang
Lê Ngọc Huy
Lê Thị Hằng
ĐD: Phan Tr. Hậu
Ng Thúy Nga
ĐD: Bùi Văn Thanh ĐD: Ung Thị Thủy
HL: Nguyễn Thị Thao HL: Cao Thị Sáu HL: Ng.T.Thu Nga HL: Ng.T.Thu Nga HL: HL:
Điện Nước:Lưu Đức Dưỡng	0965107456
Bảo vệ:Kiều Văn Hoàng	0935350618
CS2:
Chủ nhật
25/04/2021
BS: PhanHữu Hảo BS: Lê Q. Long (A) BS: Lê Q. Long (A) BS: Tống Thị Luyến BS: Tống Thị Luyến BS: Tống Thị Luyến BS: Tống Thị Luyến
ĐD: Ng.T.Kim Tiến
Ngô Thị Thơm
Lê Sự
ĐD: Trần Công Chánh
Đặng T. Xuân Mai
Nguyễn Thị Minh Hiền
Hoàng Minh Hiếu
ĐD: Nguyễn Hữu Tín
Trần Đức Dũng
Lê Thị Vân
ĐD: Hà Quốc Hưng
Ng.T.Kim Dung
ĐD: Bùi Thị Hường ĐD: Ng.T.Kim Anh
HL: Nguyễn Thị Bé HL: Trần T.Hải Hoàng HL: Lê Thị Huyền HL: Lê Thị Huyền HL: HL:
Điện Nước:Phan Ngọc Tuấn	0906577446
Bảo vệ:Lê Đức Hoàng	0905443893
CS2: