THỜI GIAN LÃNH ĐẠO TRỰC KHU KHÁM SÀNG LỌC KHOA NAM KHOA CNC&ĐTBB KHOA NỮ KHOA PHCN KHOA TTTE
Thứ hai
22/11/2021
BS: Lâm Tứ Trung BS: BS: Phan Minh Hải BS: Phan Minh Hải BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị
ĐD: Ng.Phan Hòa
Phạm T.Hoài Thu
ĐD: Đào T.Minh Nguyệt
Nguyễn Hữu Trí
Ngô Thị Thơm
ĐD: Nguyễn T. Ánh Ly
Trần Công Chánh
Lê Thị Tha
ĐD: Nguyễn Thị Thương
Lê Ngọc Huy
Lê Thị Hằng
ĐD: Đặng T. Phương Thảo
Phan Tr. Hậu
ĐD: Bùi Lê Như Thảo
HL: HL: HL: HL: HL: HL:
Điện nước:Phan Ngọc Tuấn	0906577446
Bảo vệ:Kiều Văn Hoàng	0935350618
CS2:Lê Đức Hoàng	0905443893
Thứ ba
23/11/2021
BS: Phan Hữu Hảo BS: BS: Lại T.Thùy Nga BS: Lại T.Thùy Nga BS: Bùi Hiếu BS: Bùi Hiếu BS: Bùi Hiếu
ĐD: Trần T.Ngọc Ánh
A Phương
ĐD: Đặng T.Mỹ Hạnh
Phan Tấn Trung
Đặng T.Thanh Tâm
ĐD: Phạm Thị Hòa
Đỗ Đặng Anh Duy
Lê Văn Nam
ĐD: Ng. Bích Ngọc
Lê Thị Vân
Nguyễn Văn Tình
ĐD: Trần Quang Vinh
Ng.T.Kim Dung
ĐD: Bùi Thị Hường
HL: HL: HL: HL: HL: HL:
Điện nước:Lê Văn Toàn	0905251920
Bảo vệ:Lê Đức Hoàng	0905443893

CS2:Nguyễn Hữu Ân	0905511046
Thứ tư
24/11/2021
BS: Đỗ Văn Thanh Luân BS: BS: Phan.T. P. Quỳnh BS: Phan.T. P. Quỳnh BS: Đàm Văn Đức BS: Đàm Văn Đức BS: Đàm Văn Đức
ĐD: Nguyễn Hữu Tín
Nguyễn H.Tĩnh Tâm
ĐD: Hồ Ba
Ng.T.Kim Tiến
Nguyễn Thị Bình
ĐD: Võ Đại Việt
Lê Thị Ngọc
Hoàng Minh Hiếu
ĐD: Phạm Sang
Ng.T.Thúy Trang
Kiều T.Khánh Dương
ĐD: Ng. Việt Hoàng
Ng Thúy Nga
ĐD: Bùi Văn Thanh
HL: HL: HL: HL: HL: HL:
Điện nước:Võ Như Quốc	093 5909220
Bảo vệ:Nguyễn Hữu Ân	0905511046

CS2:Kiều Văn Hoàng	0935350618
Thứ năm
25/11/2021
BS: Trần Nguyên Ngọc BS: BS: Ng Cửu Thanh BS: Ng Cửu Thanh BS: Trần Thiện Thanh BS: Trần Thiện Thanh BS: Trần Thiện Thanh
ĐD: Trần Thanh Liêm
Phạm T.Hoài Thu
ĐD: Đào T.Minh Nguyệt
Phan Thị Yên
Lê Sự
ĐD: Nguyễn T. Ánh Ly
Trần Công Chánh
Đặng T. Xuân Mai
ĐD: Nguyễn Thị Thương
Lê Ngọc Huy
Lê Thị Hằng
ĐD: Đặng T. Phương Thảo
Trần Quang Vinh
ĐD: Bùi Lê Như Thảo
HL: HL: HL: HL: HL: HL:
Điện nước:Lưu Đức Dưỡng	0965107456
Bảo vệ:Kiều Văn Hoàng	0935350618
CS2:Lê Đức Hoàng	0905443893
Thứ sáu
26/11/2021
BS: Trần Thị Hải Vân BS: BS: Nguyễn Cư BS: Nguyễn Cư BS: Huỳnh Thức BS: Huỳnh Thức BS: Huỳnh Thức
ĐD: Trần T.Ngọc Ánh
Phạm Thị Hòa
ĐD: Đặng T.Mỹ Hạnh
Nguyễn Hữu Trí
Ngô Thị Thơm
ĐD: Đỗ Đặng Anh Duy
Lê Văn Nam
Lê Thị Tha
ĐD: Ng. Bích Ngọc
Lê Thị Vân
Nguyễn Văn Tình
ĐD: Ng. Việt Hoàng
Ng.T.Kim Dung
ĐD: Bùi Thị Hường
HL: HL: HL: HL: HL: HL:
Điện nước:Phan Ngọc Tuấn	0906577446
Bảo vệ:Lê Đức Hoàng	0905443893
CS2:Nguyễn Hữu Ân	0905511046
Thứ bảy
27/11/2021
BS: Phạm Tú BS: BS: Lê Văn Tuấn BS: Lê Văn Tuấn BS: Tống Thị Luyến BS: Tống Thị Luyến BS: Tống Thị Luyến
ĐD: Nguyễn Hữu Tín
Nguyễn H.Tĩnh Tâm
ĐD: Phan Tấn Trung
Ng.T.Kim Tiến
Đặng T.Thanh Tâm
ĐD: Phạm Thị Hòa
Võ Đại Việt
Hoàng Minh Hiếu
ĐD: Phạm Sang
Ng.T.Thúy Trang
Kiều T.Khánh Dương
ĐD: Bùi Văn Thanh
Ng Thúy Nga
ĐD: Bùi Văn Thanh
HL: HL: HL: HL: HL: HL:
Điện nước:Lê Văn Toàn	0905251920
Bảo vệ:Nguyễn Hữu Ân	0905511046

CS2:
Chủ nhật
28/11/2021
BS: Nguyễn Hữu Việt BS: BS: Phan Minh Hải BS: Phan Minh Hải BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị
ĐD: Phạm T.Hoài Thu
A Phương
ĐD: Đào T.Minh Nguyệt
Hồ Ba
Nguyễn Thị Bình
ĐD: Nguyễn T. Ánh Ly
Trần Công Chánh
Lê Thị Ngọc
ĐD: Nguyễn Thị Thương
Lê Ngọc Huy
Lê Thị Hằng
ĐD: Đặng T. Phương Thảo
Trần Quang Vinh
ĐD: Bùi Lê Như Thảo
HL: HL: HL: HL: HL: HL:
Điện nước:Võ Như Quốc	093 5909220
Bảo vệ:Kiều Văn Hoàng	0935350618
CS2: