THỜI GIAN LÃNH ĐẠO TRỰC KHOA KHÁM BỆNH KHOA NAM KHOA CNC&ĐTBB KHOA NỮ KHOA PHCN KHOA TTTE
Thứ hai
23/05/2022
BS: Nguyễn Hữu Việt BS: Phan.T. P. Quỳnh BS: Bùi Quốc Dũng BS: Bùi Quốc Dũng BS: Phan.T. P. Quỳnh BS: Phan.T. P. Quỳnh BS: Phan.T. P. Quỳnh
ĐD: Nguyễn Thị Li ĐD: Lưu Văn Anh Thi
Nguyễn Hữu Trí
Hồ Ba
ĐD: Phạm Thị Hòa
Lê Văn Nam
Nguyễn Thị Minh Hiền
A Phương
ĐD: Dương T.Quỳnh Hương
Phạm Sang
Lê Thị Hằng
ĐD: Trần Quang Vinh
Ngô Thị Thơm
ĐD: Bùi Thị Hường
HL: HL: Lê Thị Liên HL: Cao Thị Sáu HL: Ng.T.Thu Nga HL: Ng.T.Thu Nga HL:
 
Thứ ba
24/05/2022
BS: Lâm Tứ Trung BS: Phan Minh Hải BS: Nguyễn Ngọc Cường BS: Nguyễn Ngọc Cường BS: Phan Minh Hải BS: Phan Minh Hải BS: Phan Minh Hải
ĐD: Ng.T.Thúy Trang ĐD: Đào T.Minh Nguyệt
Ng.T.Kim Tiến
Ng Văn Nhân
ĐD: Võ Đại Việt
Đỗ Đặng Anh Duy
Đặng T. Xuân Mai
Phạm T.Hoài Thu
ĐD: Trần T.Phương Hiếu
Lê Ngọc Huy
Nguyễn H.Tĩnh Tâm
ĐD: Phan Thị Yên
Ng. Việt Hoàng
ĐD: Bùi Lê Như Thảo
HL: HL: Nguyễn Thị Bé HL: Lê Thị Thu Hiền HL: Lê Thị Xuân HL: Lê Thị Xuân HL:
 
Thứ tư
25/05/2022
BS: Trần Thị Hải Vân BS: Nguyễn Cư BS: Lê Q. Long (A) BS: Lê Q. Long (A) BS: Nguyễn Cư BS: Nguyễn Cư BS: Nguyễn Cư
ĐD: TrầnT.B. Phương ĐD: Đặng T.Mỹ Hạnh
Nguyễn Thị Lài
Lê Sự
ĐD: Trần T.Ngọc Ánh
Trần Công Chánh
Lê Thị Ngọc
Hoàng Minh Hiếu
ĐD: Nguyễn Thị Thương
Nguyễn Văn Tình
Kiều T.Khánh Dương
ĐD: Hà Quốc Hưng
Ng Thúy Nga
ĐD: Ng.T. Ánh Kim
HL: HL: Nguyễn Thị Thao HL: Lê Văn Thôi HL: Lê Thị Huyền HL: Lê Thị Huyền HL:
 
Thứ năm
26/05/2022
BS: Trần Nguyên Ngọc BS: Ngô Thị Nhị BS: Trần Thiện Thanh BS: Trần Thiện Thanh BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị
ĐD: Ng. T. Kim Loan ĐD: Đặng T. Phương Thảo
Phan Tấn Trung
Nguyễn Thị Bình
ĐD: Phan Tr.Hậu
Ng Phan Hòa
Lê Thị Tha
Lê Thị Kim Hiếu
ĐD: Dương T.Quỳnh Hương
Nguyễn Hữu Tín
Lê Thị Hằng
ĐD: Trần Thanh Liêm
Ng.T.Kim Dung
ĐD: Bùi Văn Thanh
HL: HL: Dương Thúy Ánh HL: Trần T.Hải Hoàng HL: Ng.T.Minh Dung HL: Ng.T.Minh Dung HL:
 
Thứ sáu
27/05/2022
BS: Phan Hữu Hảo BS: Tống Thị Luyến BS: Đàm Văn Đức BS: Đàm Văn Đức BS: Tống Thị Luyến BS: Tống Thị Luyến BS: Tống Thị Luyến
ĐD: Ng.T.Kim Anh ĐD: Lưu Văn Anh Thi
Nguyễn Hữu Trí
Hồ Ba
ĐD: Phạm Thị Hòa
Lê Văn Nam
Nguyễn Thị Minh Hiền
A Phương
ĐD: Trần T.Phương Hiếu
Phạm Sang
Nguyễn H.Tĩnh Tâm
ĐD: Trần Quang Vinh
Ngô Thị Thơm
ĐD: Ngô T. D. Hương
HL: HL: HL: HL: HL: HL:
 
Thứ bảy
28/05/2022
BS: Đỗ Văn Thanh Luân BS: Bùi Hiếu BS: Lại T.Thùy Nga BS: Lại T.Thùy Nga BS: Bùi Hiếu BS: Bùi Hiếu BS: Bùi Hiếu
ĐD: Nguyễn Thị Li ĐD: Đào T.Minh Nguyệt
Ng.T.Kim Tiến
Ng Văn Nhân
ĐD: Võ Đại Việt
Đỗ Đặng Anh Duy
Đặng T. Xuân Mai
Phạm T.Hoài Thu
ĐD: Nguyễn Thị Thương
Lê Ngọc Huy
Kiều T.Khánh Dương
ĐD: Phan Thị Yên
Hà Quốc Hưng
ĐD: Bùi Thị Hường
HL: HL: HL: HL: HL: HL:
 
Chủ nhật
29/05/2022
BS: Phạm Tú BS: Phan.T. P. Quỳnh BS: Bùi Quốc Dũng BS: Bùi Quốc Dũng BS: Phan.T. P. Quỳnh BS: Phan.T. P. Quỳnh BS: Phan.T. P. Quỳnh
ĐD: Ung Thị Thủy ĐD: Đặng T.Mỹ Hạnh
Nguyễn Thị Lài
Lê Sự
ĐD: Trần T.Ngọc Ánh
Trần Công Chánh
Lê Thị Ngọc
Hoàng Minh Hiếu
ĐD: Dương T.Quỳnh Hương
Nguyễn Văn Tình
Lê Thị Hằng
ĐD: Trần Thanh Liêm
Ng.T.Kim Dung
ĐD: Bùi Lê Như Thảo
HL: HL: HL: HL: HL: HL: