THỜI GIAN LÃNH ĐẠO TRỰC KHOA KHÁM BỆNH KHOA NAM KHOA CNC&ĐTBB KHOA NỮ KHOA PHCN KHOA TTTE
Thứ hai
03/10/2022
BS: Nguyễn Hữu Việt BS: Phạm T. Hoài Mai BS: Ng Cửu Thanh BS: Ng Cửu Thanh BS: Phạm T. Hoài Mai BS: Phạm T. Hoài Mai BS: Phạm T. Hoài Mai
ĐD: Nguyễn Thị Li ĐD: Lưu Văn Anh Thi
Ng Văn Nhân
Nguyễn Thị Bình
ĐD: Trần T.Ngọc Ánh
Võ Đại Việt
Đỗ Đặng Anh Duy
Lê Thị Ngọc
ĐD: Phạm Sang
Lê Thị Hằng
Kiều T.Khánh Dương
ĐD: Phan Thị Yên
Ng. Việt Hoàng
ĐD: Bùi Văn Thanh
HL: HL: Nguyễn Thị Bé HL: Trần T.Hải Hoàng HL: Lê Thị Xuân HL: Lê Thị Xuân HL:
điện nước:Võ Như Quốc	093 5909220
cơ sở 2:Lê Đức Hoàng	0905443893
Thứ ba
04/10/2022
BS: Lâm Tứ Trung BS: Trần Thiện Thanh BS: Lê Q. Long BS: Lê Q. Long BS: Trần Thiện Thanh BS: Trần Thiện Thanh BS: Trần Thiện Thanh
ĐD: TrầnT.B. Phương ĐD: Đặng T.Mỹ Hạnh
Ng.T.Kim Tiến
Lê Sự
ĐD: Trần Công Chánh
Lê Thị Tha
Nguyễn Thị Minh Hiền
Hoàng Minh Hiếu
ĐD: Dương T.Quỳnh Hương
Ng.Thanh Thanh
Nguyễn Văn Tình
ĐD: Hà Quốc Hưng
Trần Quang Vinh
ĐD: Bùi Lê Như Thảo
HL: HL: Nguyễn Thị Thao HL: Lê Thị Thu Hiền HL: Ng.T.Minh Dung HL: Ng.T.Minh Dung HL:
điện nước:Nguyễn Hữu Ân
cơ sở 2:Lê Đức Hoàng	0905443893
Thứ tư
05/10/2022
BS: Phan Hữu Hảo BS: Ngô Thị Nhị BS: Nguyễn Bá Lân BS: Nguyễn Bá Lân BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị
ĐD: Ng. T. Kim Loan ĐD: Nguyễn Thị Lài
Phan Tấn Trung
Đặng T.Thanh Tâm
ĐD: Phan Tr.Hậu
Ng Phan Hòa
Phạm T.Hoài Thu
Lê Thị Ngọc
ĐD: Nguyễn Thị Thương
Nguyễn Hữu Tín
Nguyễn H.Tĩnh Tâm
ĐD: Trần Thanh Liêm
Ngô Thị Thơm
ĐD: Ngô T. D. Hương
HL: HL: Dương Thúy Ánh HL: Lê Văn Thôi HL: Ng.T.Thu Nga HL: Ng.T.Thu Nga HL:
điện nước:Phan Ngọc Tuấn	0906577446
cơ sở 2:Lê Đức Hoàng	0905443893
Thứ năm
06/10/2022
BS: Trần Nguyên Ngọc BS: Đàm Văn Đức BS: Lê Văn Tuấn BS: Lê Văn Tuấn BS: Đàm Văn Đức BS: Đàm Văn Đức BS: Đàm Văn Đức
ĐD: Ng.T.Thúy Trang ĐD: Đặng T. Phương Thảo
Nguyễn Hữu Trí
Hồ Ba
ĐD: Đặng T. Xuân Mai
Lê Văn Nam
Lê Thị Kim Hiếu
A Phương
ĐD: Trần T.Phương Hiếu
Lê Ngọc Huy
Kiều T.Khánh Dương
ĐD: Ng. Việt Hoàng
Phạm Thị Hòa
ĐD: Bùi Thị Hường
HL: HL: Lê Thị Liên HL: Cao Thị Sáu HL: Lê Thị Xuân HL: Lê Thị Xuân HL:
điện nước:Lưu Đức Dưỡng	0965107456
cơ sở 2:Lê Đức Hoàng	0905443893
Thứ sáu
07/10/2022
BS: Phạm Tú BS: Nguyễn Cư BS: Bùi Quốc Dũng BS: Bùi Quốc Dũng BS: Nguyễn Cư BS: Nguyễn Cư BS: Nguyễn Cư
ĐD: Ng.T.Kim Anh ĐD: Lưu Văn Anh Thi
Ng Văn Nhân
Nguyễn Thị Bình
ĐD: Trần T.Ngọc Ánh
Võ Đại Việt
Đỗ Đặng Anh Duy
Nguyễn Thị Minh Hiền
ĐD: Ng. Bích Ngọc
Phạm Sang
Lê Thị Hằng
ĐD: Hà Quốc Hưng
Trần Quang Vinh
ĐD: Ng.T. Ánh Kim
HL: HL: Nguyễn Thị Bé HL: Trần T.Hải Hoàng HL: Ng.T.Minh Dung HL: Ng.T.Minh Dung HL:
điện nước:Lê Văn Toàn	0905251920
cơ sở 2:Lê Đức Hoàng	0905443893
Thứ bảy
08/10/2022
BS: Đỗ Văn Thanh Luân BS: Phan Minh Hải BS: Phan.T. P. Quỳnh BS: Phan.T. P. Quỳnh BS: Phan Minh Hải BS: Phan Minh Hải BS: Phan Minh Hải
ĐD: Ung Thị Thủy ĐD: Đặng T.Mỹ Hạnh
Ng.T.Kim Tiến
Lê Sự
ĐD: Trần Công Chánh
Lê Thị Tha
Lê Thị Kim Hiếu
Hoàng Minh Hiếu
ĐD: Dương T.Quỳnh Hương
Ng.Thanh Thanh
Nguyễn Văn Tình
ĐD: Phan Thị Yên
Trần Thanh Liêm
ĐD: Bùi Văn Thanh
HL: HL: Nguyễn Thị Thao HL: Lê Thị Thu Hiền HL: Ng.T.Thu Nga HL: Ng.T.Thu Nga HL:
điện nước:Võ Như Quốc	093 5909220
cơ sở 2:Lê Đức Hoàng	0905443893
Chủ nhật
09/10/2022
BS: Nguyễn Hữu Việt BS: Phạm T. Hoài Mai BS: Ng Cửu Thanh BS: Ng Cửu Thanh BS: Phạm T. Hoài Mai BS: Phạm T. Hoài Mai BS: Phạm T. Hoài Mai
ĐD: Nguyễn Thị Li ĐD: Nguyễn Thị Lài
Phan Tấn Trung
Đặng T.Thanh Tâm
ĐD: Phan Tr.Hậu
Ng Phan Hòa
Phạm T.Hoài Thu
Lê Thị Ngọc
ĐD: Nguyễn Thị Thương
Nguyễn Hữu Tín
Nguyễn H.Tĩnh Tâm
ĐD: Ng. Việt Hoàng
Ngô Thị Thơm
ĐD: Bùi Lê Như Thảo
HL: HL: Dương Thúy Ánh HL: Lê Văn Thôi HL: Lê Thị Xuân HL: Lê Thị Xuân HL:
điện nước: Nguyễn Hữu Ân
cơ sở 2:Lê Đức Hoàng	0905443893