THỜI GIAN LÃNH ĐẠO TRỰC KHOA KHÁM BỆNH KHOA NAM KHOA CNC&ĐTBB KHOA NỮ KHOA PHCN KHOA TTTE
Thứ hai
30/01/2023
BS: Đỗ Văn Thanh Luân BS: Phan Minh Hải BS: Phan.T. P. Quỳnh BS: Phan.T. P. Quỳnh BS: Phan Minh Hải BS: Phan Minh Hải BS: Phan Minh Hải
ĐD: TrầnT.B. Phương ĐD: Đặng T.Mỹ Hạnh
Nguyễn Thị Lài
Hồ Ba
ĐD: Trần T.Ngọc Ánh
Võ Đại Việt
Đỗ Đặng Anh Duy
Lê Thị Ngọc
ĐD: Trần T.Phương Hiếu
Kiều T.Khánh Dương
Hoàng Minh Hiếu
ĐD: Trần Thanh Liêm
Phạm Thị Hòa
ĐD: Ngô T. D. Hương
HL: HL: HL: HL: HL: HL:
Điện nước:Lê Văn Toàn	0905251920
Cơ sở 2:Lê Đức Hoàng	0905443893
Thứ ba
31/01/2023
BS: Lâm Tứ Trung BS: Trần Thiện Thanh BS: Phạm T. Hoài Mai BS: Phạm T. Hoài Mai BS: Trần Thiện Thanh BS: Trần Thiện Thanh BS: Trần Thiện Thanh
ĐD: Ng.T.Kim Anh ĐD: Đặng T. Phương Thảo
Lưu Văn Anh Thi
Ng Văn Nhân
ĐD: Hà Quốc Hưng
Trần Công Chánh
Lê Thị Tha
Nguyễn Thị Minh Hiền
ĐD: Dương T.Quỳnh Hương
Lê Ngọc Huy
Lê Thị Hằng
ĐD: Phan Thị Yên
Ng. Việt Hoàng
ĐD: Ng.T. Ánh Kim
HL: HL: HL: HL: HL: HL:
Điện nước:Võ Như Quốc	093 5909220
Cơ sở 2:Lê Đức Hoàng	0905443893
Thứ tư
01/02/2023
BS: Nguyễn Hữu Việt BS: Lê Q. Long BS: Ng Cửu Thanh BS: Ng Cửu Thanh BS: Lê Q. Long BS: Lê Q. Long BS: Lê Q. Long
ĐD: Ng. T. Kim Loan ĐD: Đặng T.Mỹ Hạnh
Lê Sự
Đặng T.Thanh Tâm
ĐD: Ng Phan Hòa
Đặng T. Xuân Mai
Lê Văn Nam
Lê Thị Kim Hiếu
ĐD: Dương Thị Thúy Ngân
Phạm Sang
Lâm P.Kiều Vy
ĐD: Trần Quang Vinh
Ngô Thị Thơm
ĐD: Bùi Thị Hường
HL: HL: HL: HL: HL: HL:
Điện nước: Nguyễn Hữu Ân
Cơ sở 2:Lê Đức Hoàng	0905443893
Thứ năm
02/02/2023
BS: Trần Nguyên Ngọc BS: Ngô Thị Nhị BS: Tống Thị Luyến BS: Tống Thị Luyến BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị
ĐD: Nguyễn Thị Li ĐD: Phan Tấn Trung
Nguyễn Thị Bình
Phạm T.Hoài Thu
ĐD: Nguyễn T. Ánh Ly
Đào T.Minh Nguyệt
Phan Tr.Hậu
A Phương
ĐD: Trần T.Phương Hiếu
Dương Thị Thúy Ngân
Nguyễn Văn Tình
ĐD: Nguyễn Hữu Tín
Ng Thúy Nga
ĐD: Bùi Văn Thanh
HL: HL: HL: HL: HL: HL:
Điện nước:Phan Ngọc Tuấn	0906577446
Cơ sở 2:Lê Đức Hoàng	0905443893
Thứ sáu
03/02/2023
BS: Phan Hữu Hảo BS: Đàm Văn Đức BS: Lê Văn Tuấn BS: Lê Văn Tuấn BS: Đàm Văn Đức BS: Đàm Văn Đức BS: Đàm Văn Đức
ĐD: Ng.T.Thúy Trang ĐD: Lưu Văn Anh Thi
Nguyễn Hữu Trí
Hồ Ba
ĐD: Trần T.Ngọc Ánh
Võ Đại Việt
Đỗ Đặng Anh Duy
Lê Thị Ngọc
ĐD: Dương T.Quỳnh Hương
Kiều T.Khánh Dương
Hoàng Minh Hiếu
ĐD: Trần Thanh Liêm
Phạm Thị Hòa
ĐD: Bùi Lê Như Thảo
HL: HL: HL: HL: HL: HL:
Điện nước:Lưu Đức Dưỡng	0965107456
Cơ sở 2:Lê Đức Hoàng	0905443893
Thứ bảy
04/02/2023
BS: Đỗ Văn Thanh Luân BS: Nguyễn Cư BS: Hồ Ng.Chí Long BS: Hồ Ng.Chí Long BS: Nguyễn Cư BS: Nguyễn Cư BS: Nguyễn Cư
ĐD: TrầnT.B. Phương ĐD: Đặng T. Phương Thảo
Nguyễn Thị Lài
Ng Văn Nhân
ĐD: Hà Quốc Hưng
Lê Văn Nam
Lê Thị Tha
Nguyễn Thị Minh Hiền
ĐD: Dương Thị Thúy Ngân
Lê Ngọc Huy
Lê Thị Hằng
ĐD: Phan Thị Yên
Ng. Việt Hoàng
ĐD: Ngô T. D. Hương
HL: HL: HL: HL: HL: HL:
Điện nước:Lê Văn Toàn	0905251920
Cơ sở 2:Lê Đức Hoàng	0905443893
Chủ nhật
05/02/2023
BS: Phạm Tú BS: Phan Minh Hải BS: Lại T.Thùy Nga BS: Lại T.Thùy Nga BS: Phan Minh Hải BS: Phan Minh Hải BS: Phan Minh Hải
ĐD: Ung Thị Thủy ĐD: Đặng T.Mỹ Hạnh
Lê Sự
Đặng T.Thanh Tâm
ĐD: Phan Tr.Hậu
Ng Phan Hòa
Đặng T. Xuân Mai
Lê Thị Kim Hiếu
ĐD: Trần T.Phương Hiếu
Phạm Sang
Lâm P.Kiều Vy
ĐD: Trần Quang Vinh
Ngô Thị Thơm
ĐD: Ng.T. Ánh Kim
HL: HL: HL: HL: HL: HL:
Điện nước:Võ Như Quốc	093 5909220
Cơ sở 2:Lê Đức Hoàng	0905443893