THỜI GIAN LÃNH ĐẠO TRỰC KHOA KHÁM BỆNH KHOA NAM KHOA CNC&ĐTBB KHOA NỮ KHOA PHCN KHOA TTTE
 • Thứ hai
  03/10/2022
  BS: Nguyễn Hữu Việt BS: Phạm T. Hoài Mai BS: Ng Cửu Thanh BS: Ng Cửu Thanh BS: Phạm T. Hoài Mai BS: Phạm T. Hoài Mai BS: Phạm T. Hoài Mai
  ĐD: Nguyễn Thị Li ĐD: Lưu Văn Anh Thi
  Ng Văn Nhân
  Nguyễn Thị Bình
  ĐD: Trần T.Ngọc Ánh
  Võ Đại Việt
  Đỗ Đặng Anh Duy
  Lê Thị Ngọc
  ĐD: Phạm Sang
  Lê Thị Hằng
  Kiều T.Khánh Dương
  ĐD: Phan Thị Yên
  Ng. Việt Hoàng
  ĐD: Bùi Văn Thanh
  HL: HL: Nguyễn Thị Bé HL: Trần T.Hải Hoàng HL: Lê Thị Xuân HL: Lê Thị Xuân HL:
  điện nước:Võ Như Quốc	093 5909220
  cơ sở 2:Lê Đức Hoàng	0905443893
 • Thứ ba
  04/10/2022
  BS: Lâm Tứ Trung BS: Trần Thiện Thanh BS: Lê Q. Long BS: Lê Q. Long BS: Trần Thiện Thanh BS: Trần Thiện Thanh BS: Trần Thiện Thanh
  ĐD: TrầnT.B. Phương ĐD: Đặng T.Mỹ Hạnh
  Ng.T.Kim Tiến
  Lê Sự
  ĐD: Trần Công Chánh
  Lê Thị Tha
  Nguyễn Thị Minh Hiền
  Hoàng Minh Hiếu
  ĐD: Dương T.Quỳnh Hương
  Ng.Thanh Thanh
  Nguyễn Văn Tình
  ĐD: Hà Quốc Hưng
  Trần Quang Vinh
  ĐD: Bùi Lê Như Thảo
  HL: HL: Nguyễn Thị Thao HL: Lê Thị Thu Hiền HL: Ng.T.Minh Dung HL: Ng.T.Minh Dung HL:
  điện nước:Nguyễn Hữu Ân
  cơ sở 2:Lê Đức Hoàng	0905443893
 • Thứ tư
  05/10/2022
  BS: Phan Hữu Hảo BS: Ngô Thị Nhị BS: Nguyễn Bá Lân BS: Nguyễn Bá Lân BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị
  ĐD: Ng. T. Kim Loan ĐD: Nguyễn Thị Lài
  Phan Tấn Trung
  Đặng T.Thanh Tâm
  ĐD: Phan Tr.Hậu
  Ng Phan Hòa
  Phạm T.Hoài Thu
  Lê Thị Ngọc
  ĐD: Nguyễn Thị Thương
  Nguyễn Hữu Tín
  Nguyễn H.Tĩnh Tâm
  ĐD: Trần Thanh Liêm
  Ngô Thị Thơm
  ĐD: Ngô T. D. Hương
  HL: HL: Dương Thúy Ánh HL: Lê Văn Thôi HL: Ng.T.Thu Nga HL: Ng.T.Thu Nga HL:
  điện nước:Phan Ngọc Tuấn	0906577446
  cơ sở 2:Lê Đức Hoàng	0905443893
 • Thứ năm
  06/10/2022
  BS: Trần Nguyên Ngọc BS: Đàm Văn Đức BS: Lê Văn Tuấn BS: Lê Văn Tuấn BS: Đàm Văn Đức BS: Đàm Văn Đức BS: Đàm Văn Đức
  ĐD: Ng.T.Thúy Trang ĐD: Đặng T. Phương Thảo
  Nguyễn Hữu Trí
  Hồ Ba
  ĐD: Đặng T. Xuân Mai
  Lê Văn Nam
  Lê Thị Kim Hiếu
  A Phương
  ĐD: Trần T.Phương Hiếu
  Lê Ngọc Huy
  Kiều T.Khánh Dương
  ĐD: Ng. Việt Hoàng
  Phạm Thị Hòa
  ĐD: Bùi Thị Hường
  HL: HL: Lê Thị Liên HL: Cao Thị Sáu HL: Lê Thị Xuân HL: Lê Thị Xuân HL:
  điện nước:Lưu Đức Dưỡng	0965107456
  cơ sở 2:Lê Đức Hoàng	0905443893
 • Thứ sáu
  07/10/2022
  BS: Phạm Tú BS: Nguyễn Cư BS: Bùi Quốc Dũng BS: Bùi Quốc Dũng BS: Nguyễn Cư BS: Nguyễn Cư BS: Nguyễn Cư
  ĐD: Ng.T.Kim Anh ĐD: Lưu Văn Anh Thi
  Ng Văn Nhân
  Nguyễn Thị Bình
  ĐD: Trần T.Ngọc Ánh
  Võ Đại Việt
  Đỗ Đặng Anh Duy
  Nguyễn Thị Minh Hiền
  ĐD: Ng. Bích Ngọc
  Phạm Sang
  Lê Thị Hằng
  ĐD: Hà Quốc Hưng
  Trần Quang Vinh
  ĐD: Ng.T. Ánh Kim
  HL: HL: Nguyễn Thị Bé HL: Trần T.Hải Hoàng HL: Ng.T.Minh Dung HL: Ng.T.Minh Dung HL:
  điện nước:Lê Văn Toàn	0905251920
  cơ sở 2:Lê Đức Hoàng	0905443893
 • Thứ bảy
  08/10/2022
  BS: Đỗ Văn Thanh Luân BS: Phan Minh Hải BS: Phan.T. P. Quỳnh BS: Phan.T. P. Quỳnh BS: Phan Minh Hải BS: Phan Minh Hải BS: Phan Minh Hải
  ĐD: Ung Thị Thủy ĐD: Đặng T.Mỹ Hạnh
  Ng.T.Kim Tiến
  Lê Sự
  ĐD: Trần Công Chánh
  Lê Thị Tha
  Lê Thị Kim Hiếu
  Hoàng Minh Hiếu
  ĐD: Dương T.Quỳnh Hương
  Ng.Thanh Thanh
  Nguyễn Văn Tình
  ĐD: Phan Thị Yên
  Trần Thanh Liêm
  ĐD: Bùi Văn Thanh
  HL: HL: Nguyễn Thị Thao HL: Lê Thị Thu Hiền HL: Ng.T.Thu Nga HL: Ng.T.Thu Nga HL:
  điện nước:Võ Như Quốc	093 5909220
  cơ sở 2:Lê Đức Hoàng	0905443893
  Chủ nhật
  09/10/2022
  BS: Nguyễn Hữu Việt BS: Phạm T. Hoài Mai BS: Ng Cửu Thanh BS: Ng Cửu Thanh BS: Phạm T. Hoài Mai BS: Phạm T. Hoài Mai BS: Phạm T. Hoài Mai
  ĐD: Nguyễn Thị Li ĐD: Nguyễn Thị Lài
  Phan Tấn Trung
  Đặng T.Thanh Tâm
  ĐD: Phan Tr.Hậu
  Ng Phan Hòa
  Phạm T.Hoài Thu
  Lê Thị Ngọc
  ĐD: Nguyễn Thị Thương
  Nguyễn Hữu Tín
  Nguyễn H.Tĩnh Tâm
  ĐD: Ng. Việt Hoàng
  Ngô Thị Thơm
  ĐD: Bùi Lê Như Thảo
  HL: HL: Dương Thúy Ánh HL: Lê Văn Thôi HL: Lê Thị Xuân HL: Lê Thị Xuân HL:
  điện nước: Nguyễn Hữu Ân
  cơ sở 2:Lê Đức Hoàng	0905443893