THỜI GIAN LÃNH ĐẠO TRỰC KHOA NAM KHOA NỮ KHOA CNC&ĐTBB KHOA PHCN KHOA TTTE KHOA KHÁM BỆNH
 • Thứ hai
  30/11/2020
  BS: Lâm Tứ Trung BS: Phan Minh Hải BS: Phan Minh Hải BS: Phan Minh Hải BS: Lê Q. Long (A) BS: Lê Q. Long (A) BS: Lê Q. Long (A)
  ĐD: Hồ Ba
  Ngô Thị Thơm
  Nguyễn Thị Bình
  ĐD: Dương T.Quỳnh Hương
  Lê Thị Vân
  Nguyễn Văn Tình
  ĐD: Võ Đại Việt
  Ng Phan Hòa
  Lê Thị Hồng
  ĐD: Đặng T. Phương Thảo
  Ng. Việt Hoàng
  ĐD: Bùi Thị Hường ĐD: Ng.T.Kim Anh
  HL: HL: HL: HL: HL: HL:
   
 • Thứ ba
  01/12/2020
  BS: Trần Thị Hải Vân BS: Bùi Hiếu BS: Bùi Hiếu BS: Bùi Hiếu BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị
  ĐD: Phan Tấn Trung
  Ng.T.Kim Tiến
  Đặng T.Thanh Tâm
  ĐD: Phạm Sang
  Lê Ngọc Huy
  Ng.T.Thúy Trang
  ĐD: Trần Thanh Liêm
  Đặng T. Xuân Mai
  Hà Quốc Hưng
  ĐD: Phan Tr. Hậu
  Ng Thúy Nga
  ĐD: Bùi Văn Thanh ĐD: Trần Thành Tín
  HL: HL: HL: HL: HL: HL:
   
 • Thứ tư
  02/12/2020
  BS: Đỗ Văn Thanh Luân BS: Lại T.Thùy Nga BS: Lại T.Thùy Nga BS: Lại T.Thùy Nga BS: Trần Thiện Thanh BS: Trần Thiện Thanh BS: Trần Thiện Thanh
  ĐD: Đào T.Minh Nguyệt
  Ng Văn Nhân
  Phan Thị Yên
  ĐD: Nguyễn Hữu Tín
  Trần Đức Dũng
  Lê Thị Hằng
  ĐD: Lê Văn Nam
  Lê Thị Tha
  Phạm T.Hoài Thu
  ĐD: Đỗ Đặng Anh Duy
  Trần Công Chánh
  ĐD: Lê Thị Bạch Lê ĐD: Trần T.Phương Hiếu
  HL: HL: HL: HL: HL: HL:
   
 • Thứ năm
  03/12/2020
  BS: Nguyễn Hữu Việt BS: Phan Đình Huệ BS: Phan Đình Huệ BS: Phan Đình Huệ BS: Đàm Văn Đức BS: Đàm Văn Đức BS: Đàm Văn Đức
  ĐD: Đặng T.Mỹ Hạnh
  Nguyễn Thị Bình
  Lê Sự
  ĐD: Nguyễn Thị Thương
  Dương T.Quỳnh Hương
  Nguyễn Văn Tình
  ĐD: Nguyễn T. Ánh Ly
  Ng Phan Hòa
  Ng.T.Kim Dung
  ĐD: Đặng T. Phương Thảo
  Ng. Việt Hoàng
  ĐD: Ng.T. Ánh Kim ĐD: Ng. T. Kim Loan
  HL: HL: HL: HL: HL: HL:
   
 • Thứ sáu
  04/12/2020
  BS: Phạm Tú BS: Phan.T. P. Quỳnh BS: Phan.T. P. Quỳnh BS: Phan.T. P. Quỳnh BS: Bùi Quốc Dũng BS: Bùi Quốc Dũng BS: Bùi Quốc Dũng
  ĐD: Hồ Ba
  Ngô Thị Thơm
  Lê Văn Tân
  ĐD: Lê Thị Vân
  Phạm Sang
  Lê Ngọc Huy
  ĐD: Võ Đại Việt
  Lê Thị Hồng
  Hà Quốc Hưng
  ĐD: Phan Tr. Hậu
  Ng Thúy Nga
  ĐD: Ngô T. D. Hương ĐD: TrầnT.B. Phương
  HL: HL: HL: HL: HL: HL:
   
 • Thứ bảy
  05/12/2020
  BS: Trần Nguyên Ngọc BS: Lê Văn Tuấn BS: Lê Văn Tuấn BS: Lê Văn Tuấn BS: Tống Thị Luyến BS: Tống Thị Luyến BS: Tống Thị Luyến
  ĐD: Phan Tấn Trung
  Ng.T.Kim Tiến
  Đặng T.Thanh Tâm
  ĐD: Nguyễn Hữu Tín
  Trần Đức Dũng
  Ng.T.Thúy Trang
  ĐD: Trần Thanh Liêm
  Đặng T. Xuân Mai
  Lê Văn Nam
  ĐD: Đỗ Đặng Anh Duy
  Trần Công Chánh
  ĐD: Bùi Thị Hường ĐD: Ung Thị Thủy
  HL: HL: HL: HL: HL: HL:
   
  Chủ nhật
  06/12/2020
  BS: PhanHữu Hảo BS: Phan Minh Hải BS: Phan Minh Hải BS: Phan Minh Hải BS: Lê Q. Long (A) BS: Lê Q. Long (A) BS: Lê Q. Long (A)
  ĐD: Đào T.Minh Nguyệt
  Ng Văn Nhân
  Phan Thị Yên
  ĐD: Dương T.Quỳnh Hương
  Nguyễn Văn Tình
  Lê Thị Hằng
  ĐD: Ng Phan Hòa
  Ng.T.Kim Dung
  Phạm T.Hoài Thu
  ĐD: Đặng T. Phương Thảo
  Ng. Việt Hoàng
  ĐD: Bùi Văn Thanh ĐD: Ng.T.Kim Anh
  HL: HL: HL: HL: HL: HL: