THỜI GIAN LÃNH ĐẠO TRỰC KHU KHÁM SÀNG LỌC KHOA NAM KHOA CNC&ĐTBB KHOA NỮ KHOA PHCN KHOA TTTE
 • Thứ hai
  22/11/2021
  BS: Lâm Tứ Trung BS: BS: Phan Minh Hải BS: Phan Minh Hải BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị
  ĐD: Ng.Phan Hòa
  Phạm T.Hoài Thu
  ĐD: Đào T.Minh Nguyệt
  Nguyễn Hữu Trí
  Ngô Thị Thơm
  ĐD: Nguyễn T. Ánh Ly
  Trần Công Chánh
  Lê Thị Tha
  ĐD: Nguyễn Thị Thương
  Lê Ngọc Huy
  Lê Thị Hằng
  ĐD: Đặng T. Phương Thảo
  Phan Tr. Hậu
  ĐD: Bùi Lê Như Thảo
  HL: HL: HL: HL: HL: HL:
  Điện nước:Phan Ngọc Tuấn	0906577446
  Bảo vệ:Kiều Văn Hoàng	0935350618
  CS2:Lê Đức Hoàng	0905443893
 • Thứ ba
  23/11/2021
  BS: Phan Hữu Hảo BS: BS: Lại T.Thùy Nga BS: Lại T.Thùy Nga BS: Bùi Hiếu BS: Bùi Hiếu BS: Bùi Hiếu
  ĐD: Trần T.Ngọc Ánh
  A Phương
  ĐD: Đặng T.Mỹ Hạnh
  Phan Tấn Trung
  Đặng T.Thanh Tâm
  ĐD: Phạm Thị Hòa
  Đỗ Đặng Anh Duy
  Lê Văn Nam
  ĐD: Ng. Bích Ngọc
  Lê Thị Vân
  Nguyễn Văn Tình
  ĐD: Trần Quang Vinh
  Ng.T.Kim Dung
  ĐD: Bùi Thị Hường
  HL: HL: HL: HL: HL: HL:
  Điện nước:Lê Văn Toàn	0905251920
  Bảo vệ:Lê Đức Hoàng	0905443893
  
  CS2:Nguyễn Hữu Ân	0905511046
 • Thứ tư
  24/11/2021
  BS: Đỗ Văn Thanh Luân BS: BS: Phan.T. P. Quỳnh BS: Phan.T. P. Quỳnh BS: Đàm Văn Đức BS: Đàm Văn Đức BS: Đàm Văn Đức
  ĐD: Nguyễn Hữu Tín
  Nguyễn H.Tĩnh Tâm
  ĐD: Hồ Ba
  Ng.T.Kim Tiến
  Nguyễn Thị Bình
  ĐD: Võ Đại Việt
  Lê Thị Ngọc
  Hoàng Minh Hiếu
  ĐD: Phạm Sang
  Ng.T.Thúy Trang
  Kiều T.Khánh Dương
  ĐD: Ng. Việt Hoàng
  Ng Thúy Nga
  ĐD: Bùi Văn Thanh
  HL: HL: HL: HL: HL: HL:
  Điện nước:Võ Như Quốc	093 5909220
  Bảo vệ:Nguyễn Hữu Ân	0905511046
  
  CS2:Kiều Văn Hoàng	0935350618
 • Thứ năm
  25/11/2021
  BS: Trần Nguyên Ngọc BS: BS: Ng Cửu Thanh BS: Ng Cửu Thanh BS: Trần Thiện Thanh BS: Trần Thiện Thanh BS: Trần Thiện Thanh
  ĐD: Trần Thanh Liêm
  Phạm T.Hoài Thu
  ĐD: Đào T.Minh Nguyệt
  Phan Thị Yên
  Lê Sự
  ĐD: Nguyễn T. Ánh Ly
  Trần Công Chánh
  Đặng T. Xuân Mai
  ĐD: Nguyễn Thị Thương
  Lê Ngọc Huy
  Lê Thị Hằng
  ĐD: Đặng T. Phương Thảo
  Trần Quang Vinh
  ĐD: Bùi Lê Như Thảo
  HL: HL: HL: HL: HL: HL:
  Điện nước:Lưu Đức Dưỡng	0965107456
  Bảo vệ:Kiều Văn Hoàng	0935350618
  CS2:Lê Đức Hoàng	0905443893
 • Thứ sáu
  26/11/2021
  BS: Trần Thị Hải Vân BS: BS: Nguyễn Cư BS: Nguyễn Cư BS: Huỳnh Thức BS: Huỳnh Thức BS: Huỳnh Thức
  ĐD: Trần T.Ngọc Ánh
  Phạm Thị Hòa
  ĐD: Đặng T.Mỹ Hạnh
  Nguyễn Hữu Trí
  Ngô Thị Thơm
  ĐD: Đỗ Đặng Anh Duy
  Lê Văn Nam
  Lê Thị Tha
  ĐD: Ng. Bích Ngọc
  Lê Thị Vân
  Nguyễn Văn Tình
  ĐD: Ng. Việt Hoàng
  Ng.T.Kim Dung
  ĐD: Bùi Thị Hường
  HL: HL: HL: HL: HL: HL:
  Điện nước:Phan Ngọc Tuấn	0906577446
  Bảo vệ:Lê Đức Hoàng	0905443893
  CS2:Nguyễn Hữu Ân	0905511046
 • Thứ bảy
  27/11/2021
  BS: Phạm Tú BS: BS: Lê Văn Tuấn BS: Lê Văn Tuấn BS: Tống Thị Luyến BS: Tống Thị Luyến BS: Tống Thị Luyến
  ĐD: Nguyễn Hữu Tín
  Nguyễn H.Tĩnh Tâm
  ĐD: Phan Tấn Trung
  Ng.T.Kim Tiến
  Đặng T.Thanh Tâm
  ĐD: Phạm Thị Hòa
  Võ Đại Việt
  Hoàng Minh Hiếu
  ĐD: Phạm Sang
  Ng.T.Thúy Trang
  Kiều T.Khánh Dương
  ĐD: Bùi Văn Thanh
  Ng Thúy Nga
  ĐD: Bùi Văn Thanh
  HL: HL: HL: HL: HL: HL:
  Điện nước:Lê Văn Toàn	0905251920
  Bảo vệ:Nguyễn Hữu Ân	0905511046
  
  CS2:
  Chủ nhật
  28/11/2021
  BS: Nguyễn Hữu Việt BS: BS: Phan Minh Hải BS: Phan Minh Hải BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị
  ĐD: Phạm T.Hoài Thu
  A Phương
  ĐD: Đào T.Minh Nguyệt
  Hồ Ba
  Nguyễn Thị Bình
  ĐD: Nguyễn T. Ánh Ly
  Trần Công Chánh
  Lê Thị Ngọc
  ĐD: Nguyễn Thị Thương
  Lê Ngọc Huy
  Lê Thị Hằng
  ĐD: Đặng T. Phương Thảo
  Trần Quang Vinh
  ĐD: Bùi Lê Như Thảo
  HL: HL: HL: HL: HL: HL:
  Điện nước:Võ Như Quốc	093 5909220
  Bảo vệ:Kiều Văn Hoàng	0935350618
  CS2: