THỜI GIAN LÃNH ĐẠO TRỰC KHOA KHÁM BỆNH KHOA NAM KHOA CNC&ĐTBB KHOA NỮ KHOA PHCN KHOA TTTE
 • Thứ hai
  23/05/2022
  BS: Nguyễn Hữu Việt BS: Phan.T. P. Quỳnh BS: Bùi Quốc Dũng BS: Bùi Quốc Dũng BS: Phan.T. P. Quỳnh BS: Phan.T. P. Quỳnh BS: Phan.T. P. Quỳnh
  ĐD: Nguyễn Thị Li ĐD: Lưu Văn Anh Thi
  Nguyễn Hữu Trí
  Hồ Ba
  ĐD: Phạm Thị Hòa
  Lê Văn Nam
  Nguyễn Thị Minh Hiền
  A Phương
  ĐD: Dương T.Quỳnh Hương
  Phạm Sang
  Lê Thị Hằng
  ĐD: Trần Quang Vinh
  Ngô Thị Thơm
  ĐD: Bùi Thị Hường
  HL: HL: Lê Thị Liên HL: Cao Thị Sáu HL: Ng.T.Thu Nga HL: Ng.T.Thu Nga HL:
   
 • Thứ ba
  24/05/2022
  BS: Lâm Tứ Trung BS: Phan Minh Hải BS: Nguyễn Ngọc Cường BS: Nguyễn Ngọc Cường BS: Phan Minh Hải BS: Phan Minh Hải BS: Phan Minh Hải
  ĐD: Ng.T.Thúy Trang ĐD: Đào T.Minh Nguyệt
  Ng.T.Kim Tiến
  Ng Văn Nhân
  ĐD: Võ Đại Việt
  Đỗ Đặng Anh Duy
  Đặng T. Xuân Mai
  Phạm T.Hoài Thu
  ĐD: Trần T.Phương Hiếu
  Lê Ngọc Huy
  Nguyễn H.Tĩnh Tâm
  ĐD: Phan Thị Yên
  Ng. Việt Hoàng
  ĐD: Bùi Lê Như Thảo
  HL: HL: Nguyễn Thị Bé HL: Lê Thị Thu Hiền HL: Lê Thị Xuân HL: Lê Thị Xuân HL:
   
 • Thứ tư
  25/05/2022
  BS: Trần Thị Hải Vân BS: Nguyễn Cư BS: Lê Q. Long (A) BS: Lê Q. Long (A) BS: Nguyễn Cư BS: Nguyễn Cư BS: Nguyễn Cư
  ĐD: TrầnT.B. Phương ĐD: Đặng T.Mỹ Hạnh
  Nguyễn Thị Lài
  Lê Sự
  ĐD: Trần T.Ngọc Ánh
  Trần Công Chánh
  Lê Thị Ngọc
  Hoàng Minh Hiếu
  ĐD: Nguyễn Thị Thương
  Nguyễn Văn Tình
  Kiều T.Khánh Dương
  ĐD: Hà Quốc Hưng
  Ng Thúy Nga
  ĐD: Ng.T. Ánh Kim
  HL: HL: Nguyễn Thị Thao HL: Lê Văn Thôi HL: Lê Thị Huyền HL: Lê Thị Huyền HL:
   
 • Thứ năm
  26/05/2022
  BS: Trần Nguyên Ngọc BS: Ngô Thị Nhị BS: Trần Thiện Thanh BS: Trần Thiện Thanh BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị
  ĐD: Ng. T. Kim Loan ĐD: Đặng T. Phương Thảo
  Phan Tấn Trung
  Nguyễn Thị Bình
  ĐD: Phan Tr.Hậu
  Ng Phan Hòa
  Lê Thị Tha
  Lê Thị Kim Hiếu
  ĐD: Dương T.Quỳnh Hương
  Nguyễn Hữu Tín
  Lê Thị Hằng
  ĐD: Trần Thanh Liêm
  Ng.T.Kim Dung
  ĐD: Bùi Văn Thanh
  HL: HL: Dương Thúy Ánh HL: Trần T.Hải Hoàng HL: Ng.T.Minh Dung HL: Ng.T.Minh Dung HL:
   
 • Thứ sáu
  27/05/2022
  BS: Phan Hữu Hảo BS: Tống Thị Luyến BS: Đàm Văn Đức BS: Đàm Văn Đức BS: Tống Thị Luyến BS: Tống Thị Luyến BS: Tống Thị Luyến
  ĐD: Ng.T.Kim Anh ĐD: Lưu Văn Anh Thi
  Nguyễn Hữu Trí
  Hồ Ba
  ĐD: Phạm Thị Hòa
  Lê Văn Nam
  Nguyễn Thị Minh Hiền
  A Phương
  ĐD: Trần T.Phương Hiếu
  Phạm Sang
  Nguyễn H.Tĩnh Tâm
  ĐD: Trần Quang Vinh
  Ngô Thị Thơm
  ĐD: Ngô T. D. Hương
  HL: HL: HL: HL: HL: HL:
   
 • Thứ bảy
  28/05/2022
  BS: Đỗ Văn Thanh Luân BS: Bùi Hiếu BS: Lại T.Thùy Nga BS: Lại T.Thùy Nga BS: Bùi Hiếu BS: Bùi Hiếu BS: Bùi Hiếu
  ĐD: Nguyễn Thị Li ĐD: Đào T.Minh Nguyệt
  Ng.T.Kim Tiến
  Ng Văn Nhân
  ĐD: Võ Đại Việt
  Đỗ Đặng Anh Duy
  Đặng T. Xuân Mai
  Phạm T.Hoài Thu
  ĐD: Nguyễn Thị Thương
  Lê Ngọc Huy
  Kiều T.Khánh Dương
  ĐD: Phan Thị Yên
  Hà Quốc Hưng
  ĐD: Bùi Thị Hường
  HL: HL: HL: HL: HL: HL:
   
  Chủ nhật
  29/05/2022
  BS: Phạm Tú BS: Phan.T. P. Quỳnh BS: Bùi Quốc Dũng BS: Bùi Quốc Dũng BS: Phan.T. P. Quỳnh BS: Phan.T. P. Quỳnh BS: Phan.T. P. Quỳnh
  ĐD: Ung Thị Thủy ĐD: Đặng T.Mỹ Hạnh
  Nguyễn Thị Lài
  Lê Sự
  ĐD: Trần T.Ngọc Ánh
  Trần Công Chánh
  Lê Thị Ngọc
  Hoàng Minh Hiếu
  ĐD: Dương T.Quỳnh Hương
  Nguyễn Văn Tình
  Lê Thị Hằng
  ĐD: Trần Thanh Liêm
  Ng.T.Kim Dung
  ĐD: Bùi Lê Như Thảo
  HL: HL: HL: HL: HL: HL: