THỜI GIAN LÃNH ĐẠO TRỰC KHOA NAM KHOA CNC&ĐTBB KHOA NỮ KHOA PHCN KHOA TTTE KHOA KHÁM BỆNH
 • Thứ hai
  19/04/2021
  BS: Lâm Tứ Trung BS: Lê Q. Long (A) BS: Lê Q. Long (A) BS: Đàm Văn Đức BS: Đàm Văn Đức BS: Đàm Văn Đức BS: Đàm Văn Đức
  ĐD: ĐD: Lê Thị Hồng
  Lê Văn Nam
  Lê Thị Tha
  A Phương
  ĐD: Nguyễn Hữu Tín
  Trần Đức Dũng
  Ng.T.Thúy Trang
  ĐD: Đặng T. Phương Thảo
  Ng. Việt Hoàng
  ĐD: Ngô T. D. Hương ĐD: Ng.T.Kim Anh
  HL: Dương Thúy Ánh HL: Lê Thị Thu Hiền HL: Ng.T.Minh Dung HL: Ng.T.Minh Dung HL: HL:
   
 • Thứ ba
  20/04/2021
  BS: Đỗ Văn Thanh Luân BS: Bùi Quốc Dũng BS: Bùi Quốc Dũng BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị
  ĐD: ĐD: Đỗ Đặng Anh Duy
  Ng Phan Hòa
  Phạm T.Hoài Thu
  Lê Thị Ngọc
  ĐD: Dương T.Quỳnh Hương
  Nguyễn Văn Tình
  Lê Thị Hằng
  ĐD: Phan Tr. Hậu
  Ng Thúy Nga
  ĐD: Bùi Thị Hường ĐD: Trần Thành Tín
  HL: Nguyễn Thị Thao HL: Cao Thị Sáu HL: Ng.T.Thu Nga HL: Ng.T.Thu Nga HL: HL:
   
 • Thứ tư
  21/04/2021
  BS: Phạm Tú BS: Lại T.Thùy Nga BS: Lại T.Thùy Nga BS: Bùi Hiếu BS: Bùi Hiếu BS: Bùi Hiếu BS: Bùi Hiếu
  ĐD: ĐD: Trần Công Chánh
  Đặng T. Xuân Mai
  Nguyễn Thị Minh Hiền
  Hoàng Minh Hiếu
  ĐD: Lê Thị Vân
  Phạm Sang
  Lê Ngọc Huy
  ĐD: Hà Quốc Hưng
  Ng.T.Kim Dung
  ĐD: Bùi Văn Thanh ĐD: Trần T.Phương Hiếu
  HL: Nguyễn Thị Bé HL: Trần T.Hải Hoàng HL: Lê Thị Huyền HL: Lê Thị Huyền HL: HL:
   
 • Thứ năm
  22/04/2021
  BS: Trần Nguyên Ngọc BS: Nguyễn Ngọc Cường BS: Nguyễn Ngọc Cường BS: Lê Văn Tuấn BS: Lê Văn Tuấn BS: Lê Văn Tuấn BS: Lê Văn Tuấn
  ĐD: ĐD: Phạm Thị Hòa
  Nguyễn T. Ánh Ly
  Võ Đại Việt
  Lê Thị Kim Hiếu
  ĐD: Nguyễn Thị Thương
  Nguyễn Hữu Tín
  Trần Đức Dũng
  ĐD: Ng.T.Kim Nga
  Trần Thanh Liêm
  ĐD: Bùi Lê Như Thảo ĐD: Ng. T. Kim Loan
  HL: Lê Thị Liên HL: Lê Văn Thôi HL: Lê Thị Xuân HL: Lê Thị Xuân HL: HL:
   
 • Thứ sáu
  23/04/2021
  BS: Nguyễn Hữu Việt BS: Phan Minh Hải BS: Phan Minh Hải BS: Phan Đình Huệ BS: Phan Đình Huệ BS: Phan Đình Huệ BS: Phan Đình Huệ
  ĐD: ĐD: Lê Thị Hồng
  Lê Văn Nam
  Lê Thị Tha
  A Phương
  ĐD: Dương T.Quỳnh Hương
  Ng.T.Thúy Trang
  Nguyễn Văn Tình
  ĐD: Đặng T. Phương Thảo
  Ng. Việt Hoàng
  ĐD: Ng.T. Ánh Kim ĐD: TrầnT.B. Phương
  HL: Dương Thúy Ánh HL: Lê Thị Thu Hiền HL: Ng.T.Minh Dung HL: Ng.T.Minh Dung HL: HL:
   
 • Thứ bảy
  24/04/2021
  BS: Trần Thị Hải Vân BS: Trần Thiện Thanh BS: Trần Thiện Thanh BS: Nguyễn Cư BS: Nguyễn Cư BS: Nguyễn Cư BS: Nguyễn Cư
  ĐD: ĐD: Đỗ Đặng Anh Duy
  Ng Phan Hòa
  Phạm T.Hoài Thu
  Lê Thị Ngọc
  ĐD: Phạm Sang
  Lê Ngọc Huy
  Lê Thị Hằng
  ĐD: Phan Tr. Hậu
  Ng Thúy Nga
  ĐD: Bùi Văn Thanh ĐD: Ung Thị Thủy
  HL: Nguyễn Thị Thao HL: Cao Thị Sáu HL: Ng.T.Thu Nga HL: Ng.T.Thu Nga HL: HL:
   
  Chủ nhật
  25/04/2021
  BS: PhanHữu Hảo BS: Lê Q. Long (A) BS: Lê Q. Long (A) BS: Tống Thị Luyến BS: Tống Thị Luyến BS: Tống Thị Luyến BS: Tống Thị Luyến
  ĐD: ĐD: Trần Công Chánh
  Đặng T. Xuân Mai
  Nguyễn Thị Minh Hiền
  Hoàng Minh Hiếu
  ĐD: Nguyễn Hữu Tín
  Trần Đức Dũng
  Lê Thị Vân
  ĐD: Hà Quốc Hưng
  Ng.T.Kim Dung
  ĐD: Bùi Thị Hường ĐD: Ng.T.Kim Anh
  HL: Nguyễn Thị Bé HL: Trần T.Hải Hoàng HL: Lê Thị Huyền HL: Lê Thị Huyền HL: HL: