NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM LÃNH ĐẠO THÀNH PHẦN GHI CHÚ
 • Thứ ba NGÀY 24/05/2022

  Thứ ba
  24/05/2022
 • TUẦN THỨ 22

  Thứ hai 23/05/2022
 • Thứ ba 24/05/2022
 • Thứ tư 25/05/2022
 • Thứ năm 26/05/2022
 • Thứ sáu 27/05/2022
 • Thứ bảy 28/05/2022
 • Chủ nhật 29/05/2022