NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM LÃNH ĐẠO THÀNH PHẦN GHI CHÚ
 • NGÀY 18/04/2021


  18/04/2021
 • TUẦN THỨ 17

  Thứ hai 19/04/2021
 • Thứ ba 20/04/2021
 • Thứ tư 21/04/2021
 • Thứ năm 22/04/2021
 • Thứ sáu 23/04/2021
 • Thứ bảy 24/04/2021
 • Chủ nhật 25/04/2021