NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM LÃNH ĐẠO THÀNH PHẦN GHI CHÚ
 • Thứ bảy NGÀY 08/10/2022

  Thứ bảy
  08/10/2022
 • TUẦN THỨ 41

  Thứ hai 03/10/2022
 • Thứ ba 04/10/2022
 • Thứ tư 05/10/2022
 • Thứ năm 06/10/2022
 • Thứ sáu 07/10/2022
 • Thứ bảy 08/10/2022
 • Chủ nhật 09/10/2022