NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM LÃNH ĐẠO THÀNH PHẦN GHI CHÚ
 • NGÀY 29/11/2020


  29/11/2020
 • TUẦN THỨ 49

  Thứ hai 30/11/2020
 • Thứ ba 01/12/2020
 • Thứ tư 02/12/2020
 • Thứ năm 03/12/2020
 • Thứ sáu 04/12/2020
 • Thứ bảy 05/12/2020
 • Chủ nhật 06/12/2020